ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ
از
تا

پک استکان کمرباریک دسته‌دار با نعلبکی بلور

نمایش 1 - 12 از 13 آیتم
سفارش سازی در صفحه
پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر یا فاطمه الزهرا

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا فاطمه الزهرا می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر صلی الله علیک یا اباعبدالله

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر صلی الله علیک یا اباعبدالله می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

سفارش
پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر یا اباالفضل العباس(ع)

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا اباالفضل العباس می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر یا اباعبدالله الحسین(ع)

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع) می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با نوشته به مجلس عزای امام حسین خوش آمدید

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با نوشته به مجلس عزای امام حسین خوش آمدید می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

سفارش
پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا علی اصغر بن الحسین الشهید

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا علی اصغر بن الحسین الشهید می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

سفارش
استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی با نوشته السلام علیک یا حسن بن علی المجتبی

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا حسن بن علی المجتبی می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

سفارش
پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا علی اکبر بن الحسین الشهید

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا علی اکبر بن الحسین الشهید می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

سفارش
پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر لبیک یا حسین

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر لبیک یا حسین می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا امیرالمومنین

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا امیرالمومنین می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا رقیه بنت الحسین الشهید

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا رقیه بنت الحسین الشهید می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

سفارش
پک استکان کمر باریک دسته دار و نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا زینب کبری

این پک شامل شش عدد استکان کمر باریک دسته‌دار و شش عدد نعلبکی با جنس بلور ایرانی با ذکر السلام علیک یا زینب کبری می‌باشد ، چاپ این پک با رنگ سیلک طلا تثبیت شده کوره ای می‌باشد وموقع شست‌وشو پاک نمی‌شود. ابعاد دهانه استکان 6.5 سانتیمتر و با ارتفاع 7 سانتیمتر است. این محصول برای استفاده درچایخانه هیئت بسیار مناسب می‌باشد. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است.  

نمایش 1 - 12 از 13 آیتم