ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ
از
تا

نعلبکی مذهبی

نمایش 1 - 12 از 15 آیتم
سفارش سازی در صفحه
نعلبکی چینی درجه یک طرح محتشم

نعلبکی چینی درجه یک با نوشته فریاد العطش ز بیابان کربلا، از جنس چینی ایرانی ساخته و پرداخته شده است. چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی چینی درجه یک با ذکر یا فاطمه الزهرا

نعلبکی چینی درجه یک با ذکر یا فاطمه الزهرا، از جنس چینی ایرانی ساخته و پرداخته شده است. چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

نعلبکی چینی درجه یک ذکر السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

نعلبکی چینی درجه یک با ذکر السلام علیک یا علی بن موسی الرضا، از جنس چینی ایرانی ساخته و پرداخته شده است. چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی چینی درجه یک طرح سه سلام

نعلبکی چینی درجه یک طرح سه سلام، از جنس چینی ایرانی ساخته و پرداخته شده که ذکر های یا سیدالشهدا. یا ساقی عطاشی و یا عقیله بنی هاشم در کناره های نعلبکی نوشته شده است. چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

نعلبکی بلور با ذکر لبیک یا حسین

نعلبکی بلور با ذکر لبیک یا حسین، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا علی اصغر بن الحسین الشهید

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا علی اصغر بن الحسین الشهید، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا اباعبدالله الحسین الشهید

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا اباعبدالله الحسین الشهید، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا حسن بن علی المجتبی

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا حسن بن علی المجتبی، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا اباالفضل العباس

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا اباالفضل العباس، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا زینب الکبری

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا زینب الکبری، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا امیرالمومنین

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا امیرالمومنین، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا علی اکبر بن الحسین الشهید

نعلبکی بلور با ذکر السلام علیک یا علی اکبر بن الحسین الشهید، از جنس بلور درجه یک ایرانی ساخته و پرداخته شده است؛ چاپ این نعلبکی صورت پخت در کوره بوده و رنگ ها تثبیت شده میباشند و هنگام شست‌وشو پاک نمی‌شود. قیمت زیر برای یک ست 6 عددی منظور گردیده است. مناسب استفاده در هیئات، مساجد، حسینیه ها، موکب ها، ایستگاه های صلواتی، روضه های خانگی، استفاده شخصی و جهیزیه.

سفارش
نمایش 1 - 12 از 15 آیتم

نعلبکی مذهبی